V Trnave vás svätá omša v latinčine a zvuk organu starý 200

V Trnave vás svätá omša v latinčine a zvuk organu starý 200 rokov vrátia spať do roku 1783

Naspäť
Zvuk môže počuť každý, kto sa rozhodne navštíviť gotickú Baziliku sv. Mikuláša v Trnave. Tá stojí na najstaršom obývanom mieste v Trnave a bola postavená v 14. storočí na mieste pôvodného románskeho kostolíka, ktorého stav bol nevyhovujúci.

Pri návšteve Baziliky sv. Mikuláša si môžete vypočuť organ z roku 1783, na ktorý hrával aj významný slovenský skladateľ klasickej hudby Mikuláš Schneider-Trnavský.

Hudobné nástroje využívajúce vzduch sa nezávisle od seba vyvíjali na celom svete. Organ ako hudobný nástroj však do Európy pravdepodobne prišiel z Byzancie. Postupom času sa začal využívať na kráľovských dvoroch na zvyšovanie pompéznosti ceremónií a neskôr ako hudobný nástroj k tancu. Organy sa v chrámoch začali vyskytovať po roku 800. Na Slovensku sa v takej forme, ako ich poznáme dnes, stavali vo významných mestách v priebehu 15. storočia. Podľa záznamov z daňových registrov vieme, že výroba organov bola jednou z 36 registrovaných profesií na území Trnavy v 2. polovici 16. storočia.

Najstaršia správa o mestskom organe z roku 1510 pochádza práve z inventárneho súpisu Baziliky sv. Mikuláša. Organ v Bazilike sv. Mikuláša postavil vážený mestský občan Valentin Arnold. O jeho spoločenskom postavení svedčí jeho skoré prijatie za mešťana len po dvoch rokoch v meste (na občianstvo sa v tomto období čakalo zvyčajne 10 rokov), ale aj to, že sa stal súčasťou 12-člennej mestskej rady. Valentin Arnold staval organy na území dnešného Slovenska, Česka i Maďarska.

Stavbu organu financovala Ostrihomská kapitula, ktorá mala v čase jeho vzniku svoje sídlo v Trnave. Pri opätovnom presídlení do Ostrihomu si uplatňovala nárok aj na organ. No mesto a fara použili ťažko vyvrátiteľný argument: pri umiestňovaní organa bolo nutné vysekať do múrov kostola dieru. V prípade, že by sa organ musel premiestniť na iné miesto, zostalo by po jeho demontáži prázdne miesto s poškodenou stenou. Táto skutočnosť rozhodla o tom, že vzácny Arnoldov organ z roku 1783 zostal napokon v Trnave. 

Zachoval sa v pôvodnom stave až dodnes (okrem mechov a vzduchových rozvodov), je umiestnený práve v stene kostola a je tak najstarším organom v Trnave. Jeho zvuk si môžu návštevníci každoročne vypočuť aj počas organových koncertov Trnavské organové dni alebo Trnavská hudobná jar.

Organ umiestnený na chóre Baziliky sv. Mikuláša je možné počuť hrať aj počas svätej omše každú nedeľu o 7.30, 9.00, 10.30 a 18.00 hod.

Ak chcete zažiť atmosféru ako spred 200 rokov, navštívte nedeľnú svätú omšu v Bazilike sv. Mikuláša, ktorá začína o 9.00. Tá je totiž v latinčine rovnako, ako tomu bolo v dobách Valentina Arnolda.

Počuli ste už zvuk starý 200 rokov? Počúvali ho aj naši predkovia od roku 1783.
Počuli ste už zvuk starý 200 rokov? Počúvali ho aj naši predkovia od roku 1783.
Počuli ste už zvuk starý 200 rokov? Počúvali ho aj naši predkovia od roku 1783.