Trnavské rybníky

Trnavské rybníky

Naspäť
Trnavské rybníky predstavujú významný typ vodného a močiarneho biotopu nachádzajúceho sa v bezprostrednej blízkosti Bieleho Kostola i Trnavy. Časť chráneného areálu tvorí rekreačná oblasť Kamenný mlyn.

Prínosom návštevy tejto oblasti je nielen relax v príjemnom prostredí, ale taktiež možnosť rozšíriť si vedomosti o fungovaní jednotlivých ekosystémov v danej oblasti. Mesto Trnava v spolupráci s pedagogickou fakultou Trnavskej univerzity upravilo bežnú prechádzkovú trasu na  náučný chodník. Ten tvorí šesť informačných tabúľ poskytujúcich dostatočné množstvo zaujímavých informácii.

Trnavské rybníky
Trnavské rybníky
Trnavské rybníky