Včelárium v Medolandii

Včelárium v Medolandii

Naspäť

Rodinné medovinárstvo

Včelárium je atraktívny priestor, v ktorom sa nachádza Včelársky náučný chodník s informačnými tabuľami, pohybové aktivity pre deti, expozícia súčasného včelárstva a zbierka historických úľov. Vstupnou bránou je fotorámik v tvare šesťuholníka.

Včelársky náučný chodník má 8 zastávok s informačnými tabuľami o fascinujúcom živote včiel. Ku každej náučnej tabuli je naviazaná aj pohybová aktivita pre deti. Zámerom Medolandie je, aby sa detskí návštevníci hravou formou dozvedeli zaujímavosti zo života včiel, sami sa zahrali na včielky vykonávaním aktivít súvisiacich s prácou včiel.

Apimed Medolandia
Apimed Medolandia
Apimed Medolandia