Záruby

Záruby

Naspäť
Najvyšším vrchom pohoria Malé Karpaty je vrch Záruby rozprestierajúci sa neďaleko Smoleníc, ktorý sa vo svojej plnej kráse vypína do výšky 768 m.n.m. Vrch je zároveň centrom rovnomennej prírodnej rezervácie – Záruby.

Hlavným predmetom ochrany rezervácie sú miestne vzácne skalné spoločenstvá a listnaté karpatské lesy. Vrch Záruby ponúka nenáročnú a veľmi príjemnú turistiku vhodnú aj pre rodiny s deťmi v ktoromkoľvek ročnom období. Dobre prístupnými východiskovými bodmi sú Smolenice alebo vodná nádrž Buková. 

Záruby
Záruby
Záruby