Vyvieračka pod Bachárkou

Vyvieračka pod Bachárkou

Povesťami opradená prírodná pamiatka leží na severnom okraji Dobrovodskej kotliny, ktorá je súčasťou vápencovo-dolomitového masívu Vrátno v Dobrovodskom krase. Predmetom ochrany je ojedinelý krasový jav-vyvieračka, určená aj na vedeckovýskumné a náučné ciele. Vyvieračku o výmere 3,47 ha vyhlásili ...

Povesťami opradená prírodná pamiatka leží na severnom okraji Dobrovodskej kotliny, ktorá je súčasťou vápencovo-dolomitového masívu Vrátno v Dobrovodskom krase. Predmetom ochrany je ojedinelý krasový jav-vyvieračka, určená aj na vedeckovýskumné a náučné ciele. Vyvieračku o výmere 3,47 ha vyhlásili za prírodnú pamiatku v roku 1982 v katastri obce Dobrá Voda. Prvýkrát bola opísaná v časopise Krásy Slovenska už v roku 1925. Vyvieračka je prístupná od zeleno značkovanej turistickej trasy vedúcej z Dobrej Vody alebo západne od žlto značkovaného Chodníka Ondreja Senku vedúceho z Brezovej pod Bradlom.