Západoslovenské múzeum

Západoslovenské múzeum

Naspäť
Západoslovenské múzeum je regionálne vlastivedné múzeum, ktoré zabezpečuje komplexnú a širokú múzejnú dokumentáciu v Trnavskom kraji.

V  rámci svojej špecializácie plní úlohy nadregionálneho charakteru. Západoslovenské múzeum sídli v budove bývalého klariského kláštora, ktorý sa v Trnave spomína už v roku 1239. V súčasnosti múzeum spravuje na území historického mestského jadra v Trnave štyri budovy, z toho sú tri národnými kultúrnymi pamiatkami. Ide o budovu múzea, Múzeum knižnej kultúry – Oláhov seminár, Dom hudby Mikuláša Schneidera Trnavského a Knižnicu a študovňu múzea. V hlavnej budove múzea sa nachádza niekoľko zaujímavých expozícii. K jednej z najkrajších a najzaujímavejších patrí kampanologická expozícia pozostávajúca zo zbierky zvonov z rôznych kútov Slovenska. Niektoré vybrané expozície sa napríklad zameriavajú na archeológiu, ľudový odev západného Slovenska, Osobnosti športu Trnavského kraja, prírodu Malých Karpát, či sakrálne pamiatky a podobne.  

Západoslovenské múzeum
Západoslovenské múzeum
Západoslovenské múzeum