Kontakt

Turistické informačné centrum – Región Trnava

Trojičné námestie 1

917 01 Trnava

 

info@trnavatourism.sk

+421 33 32 36 440

 

Fakturačná adresa

Trnava Tourism

Hospodárska 33

917 01 Trnava

 

IČO: 42288924

DIČ: 2023490348

IČ DPH: SK2023490348

 

Bankové spojenie: Tatra banka, a.s.

IBAN: SK95 1100 0000 0029 2387 2025

IBAN: SK73 1100 0000 0029 2387 2033

 

Riaditeľ

Výkonný riaditeľ

 

Marketing

Manažérka pre kreatívu a komunikáciu

 

Projektový manažér

 

Turistické informačné centrum

Turistické informačné centrum - Región Trnava

 

Manažér Turistického informačného centra – Región Trnava

 

Predstavenstvo

Predseda predstavenstva

 

Podpredseda predstavenstva

 

Členovia predstavenstva

 
 

Napíšte nám