O nás

  Začiatok snáh o vznik Oblastnej Organizácie cestovného ruchu (OOCR) v súčasnosti vystupujúcej pod názvom Trnava Tourism sa datuje k prvému workshopu uskutočnenému v hoteli Holiday Inn v Trnave 24. mája 2011. Na základe následných aktivít externých konzultantov, podnikateľov a predovšetkým magistrátu mesta Trnava bola TRNAVA TOURISM oficiálne zaregistrovaná Ministerstvom dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR dňa 23.2.2012 pod reg. číslom 09366/2012/SCR ako oficiálna oblastná organizácia cestovného ruchu v Trnave v zmysle zákona č. 91/2010 Z. z. o podpore cestovného ruchu v znení neskorších predpisov.


  Našimi základnými cieľmi sú:

  • kontinuálna snaha o zatraktívnenie ponuky cestovného ruchu destinácie Regiónu Trnava,
  • marketing a predaj destinácie,
  • podpora vzniku a udržateľnosti nových produktov cestovného ruchu,
  • zabezpečovanie turistického informačného servisu pre návštevníkov Regiónu TRNAVA prostredníctvom svojho turistického informačného centra v Mestskej veži na Trojičnom námestí 1
  • implementácia inovácií do destinácie Región TRNAVA
  • zvyšovanie konkurencieschopnosti tradičných produktov destinácie
  • skvalitňovanie služieb predovšetkým v HoReCa segmente v Trnave a priľahlom regióne.


  Tieto ambície odzrkadľujú naše presvedčenie o potenciáli Trnavy ako destinácie turizmu na základe jej histórie, kvalitnej kultúry predovšetkým s prihliadnutím na sakrálnu hudbu. Nezanedbateľné sú aj výsledky v oblasti vinárstva a medovinárstva a ich medzinárodného dosahu. Tieto ambície odrážajú naše presvedčenie o ekonomickom potenciáli odvetvia cestovného ruchu v Trnave a jeho možnosti pozitívne stimulovať zamestnanosť v HoReCa segmente a príbuzných oblastiach.

   

  Trnava Tourism  ako organizácia destinačného manažmentu (DMO) pre región Trnava a okolie si zvolila za strategický cieľ do budúcich rokov zvýšiť počet návštevníkov Trnavy a priľahlého regiónu.

  Na trh cestovného ruchu vstúpila DMO Trnava Tourism ako jedinečná iniciatíva na Slovensku s víziou vybudovať do budúcnosti z regiónu Trnava európsky rozpoznateľnú destináciu.

  Vízia aj strategický cieľ musia byť podporené aj ďalšími špecifickými cieľmi:

  1. cieleným poziciovaním značky Trnava
  2. budovaním atraktívnych produktových línii a produktov destinácie
  3. vybudovaním komplexného systému riadenia cestovného ruchu v regióne Trnava (okres Trnava) prostredníctvom fungujúcej regionálnej organizačnej štruktúry
  4. proaktívnou a ústretovou komunikáciou s domácimi obyvateľmi ako aj s návštevníkmi Trnavy a priľahlého regiónu

   

  Naši členovia

  Samospráva

  Mesto Trnava

  Obec Biely Kostol

  Obec Dolná Krupá

  Obec Jaslovské Bohunice

  Obec Ružindol

  Obec Smolenice

  Obec Suchá nad Parnou

  Obec Špačince

   

  Podnikateľské a ostatné subjekty

  Bar Impresario | cocktail & bar agency

  Divadlo Jána Palárika

  Golf Trnava

  Hotel Spectrum ***

  KIRA n.o.

  Klaster Smolenice

  MediaFlash

  Medovinárstvo Apimed

  Medovinárstvo Včelco

  Olympic Casino Trnava

  OZ Publikum.sk

  Penzión Patriot ***

  Slavotour - turistický sprievodca

  Synagóga Café

  Trnavský lanáč

  Vinárstvo Karpatská Perla

  Vinárstvo Terra Parna

  Vinárstvo Vína z Mlyna

  Vinárstvo Víno Mrva&Stanko